(...) 7. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@dzieciecemarzenia.pl. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

Dziecięce Marzenia

ul. Partyzantów 8A, 42-500 Będzin.

----------------------------------------------

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Piotr Rozmus Wózki Śląsk

42- 582 Rogoźnik, ul. Węgroda 42

Ja [imię, nazwisko Klienta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

[nazwy kupionych przedmiotów], numery Zamówień [numery].

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]”

----------------------------------------------

W przypadku odstąpienia od Umowy w tym trybie koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Sprzedający w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwracanego towaru dokona zwrotu pieniędzy. 

8. Opis procedury reklamacyjnej.

Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacje@dzieciecemarzenia.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Możliwe jest także zapoznanie się z odpowiedzią osobiście w sklepie stacjonarnym. (...)